Ehliyet Yenileme İçin Örnek Dilekçe

 
…………………. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne
 
 
 
 
Konu   : Sürücü belgesinin yenisiyle değiştirilmesi.
 
 
Sürücü belgemde “TC Kimlik numarası ve Kan grubu” bilgileri bulunmamakta ve eskidir. Sürücü belgemi kart ücretini ödemek kaydıyla “TC NO ve KAN GRUBU” bilgilerinin bulunduğu ve “ÇİP”li yeni sürücü belgesi ile değiştirmek istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim. …../…./2015
 
 
 
(Ad, Soyad ve İmza)
 
 
 
 
Adres             :
……………………………………………….
 
 
Ekleri             :
1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 
2. Kan grubu belgesi, 
3. Üç (3) adet fotoğraf,
4. Eski Sürücü belgesi aslı. 
 
,